Πως συνδέω το domain, με το WordPress.com λογαριασμό μου

Εισάγετε τους εξυπηρετητές του WORDPRESS στο Domain σας από το CP του Domainninja. 

Οι nameservers είναι

NS1.WORDPRESS.COM
NS2.WORDPRESS.COM
NS3.WORDPRESS.COM

Στη συνέχεια πραγματοποιείτε τις κατάλληλες ρυθμίσεις μέσα από το wordpress.com

1. Εφόσον έχετε βάλει τους nameservers μέσα από το wordpress.com, πηγαίνετε Settings > Domains μέσα από το περιβάλλον διαχείρισης του wordpress, εισάγετε το domain στην φόρμα που είναι στο πάνω μέρος της σελίδας και κάντε click στο κουμπί Add domain

image

2. Πηγαίνετε και πάλι στο Settings > Domains page, επιλέξτε το radio button δίπλα από το domain που συνδέσατε στο blog σας και κάντε click στο Update Primary Domain

image

Η υπηρεσία custom domain του Wordpress ανήκει στα Premium χαρακτηριστικά του και είναι χρεώσιμη υπηρεσία. Δείτε παραπάνω πληροφορίες