Πιστοποίηση .GR Ονομάτων χώρου

Πιστοποίηση CDL  ως καταχωρήτη ονομάτων χώρου με κατάληξη [.gr]

Η εταιρεία CDL  (Creation & Development Land)  είναι πιστοποιημένος καταχωρητής ονομάτων χώρου  [.gr] από  την  Εθνική Επιτροπή  Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (E.E.T.T.) από την  17-05-07 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ 24996 σειρά 339.

Σύμφωνα με το νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών Κατοχύρωσης, Ανανέωσης και Μεταβίβασης domain names με κατάληξη [.gr] το Ίδρυμα Τεχνολογίας κι Έρευνας (ΙΤΕ) έχει αναλάβει πλέον το ρόλο του Μητρώου και παύει να λειτουργεί ως Καταχωρητής.

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που  έχει υιοθετήσει η ΕΕΤΤ, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο  να συνεργαστεί με την CDL(Creation & Development Land) και το εργαλείο Truste.gr   σχετικά με:

  • Κατοχύρωση ονομάτων χώρου (domain names) με τις καταλήξεις: .gr, .com.gr, . net.gr, .org.gr, .edu.gr, .gov.gr
  • Ανανέωση ονομάτων χώρου (domain names) με τις παραπάνω καταλήξεις
  • Αλλαγή στοιχείων και λοιπών πληροφοριών
  • Μεταβίβαση ονόματων χώρου σε άλλο δικαιούχο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο)