Κανονισμός διαχείρισης ονομάτων χώρου (.gr)

Αναλυτικά ο τελευταίος Κανονισμός Διαχείρισης και Εκχώρησης Ονομάτων Χώρου με κατάληξη gr.
Απόφαση 693/9 (04/06/2013) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ).

Κανονισμός ονομάτων χώρου GR