Πολιτική συναλλαγών

Ολοκλήρωση κινήσεων 

  • Για την ολοκλήρωση κάθε  επιθυμητής ενέργειας /αγοράς  απαιτείται η προηγούμενη επιβεβαίωση της σχετικής πληρωμής.

  • Κατά την κατάθεσή σας χρησιμοποιήστε τον προσωπικό σας κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (κωδικός παραγγελίας), που αντιστοιχεί στο λογαριασμό σας στο domainNinja και θα σας σταλεί στο email σας, με την ολοκλήρωση της παραγγελίας. Μπορείτε να βρείτε τις συμβεβλημένες τράπεζες καθώς και τους διαθέσιμους τρόπους πληρωμής εδώ. 

  • Συναλλαγές οι οποίες διεκπεραιώνονται χωρίς τον κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής (κωδικός παραγγελίας) ενδέχεται να αργήσουν να επιβεβαιωθούν με αποτέλεσμα να επιφέρουν καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση της επιθυμητής κίνησης.

Επιστροφή χρημάτων

  • Κανενός είδους πληρωμή για οποιαδήποτε υπηρεσία δεν επιστρέφετε.
  • Κανενός είδους πληρωμή δεν συμψηφίζεται με άλλου είδους υπηρεσίες.

Όλες οι υπηρεσίες επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23% το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος κάθε πληρωμής.

Όλες οι συναλλαγές είναι σε ευρώ (€).