Πιστοποίηση ΕΕΤΤ

Πιστοποίηση CDL ως καταχωρήτη ονομάτων χώρου με κατάληξη [.gr]

Η εταιρεία CDL (Creation & Development Land) είναι πιστοποιημένος καταχωρητής ονομάτων χώρου [.gr] από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (E.E.T.T.) από την 17-05-07 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΕΤΤ 24996 σειρά 339.

Σύμφωνα με το νέο μοντέλο παροχής υπηρεσιών Κατοχύρωσης, Ανανέωσης και Μεταβίβασης domain names με κατάληξη [.gr] το Ίδρυμα Τεχνολογίας κι Έρευνας (ΙΤΕ) έχει αναλάβει πλέον το ρόλο του Μητρώου και παύει να λειτουργεί ως Καταχωρητής.

Σύμφωνα με το νέο θεσμικό πλαίσιο που έχει υιοθετήσει η ΕΕΤΤ, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο να συνεργαστεί με την CDL (Creation & Development Land) και το εργαλείο domainNinja σχετικά με:

  • Κατοχύρωση ονομάτων χώρου (domain names) με τις καταλήξεις: .gr, . com.gr, . net.gr, . org.gr, . edu.gr, . gov.gr
  • Ανανέωση ονομάτων χώρου (domain names) με τις παραπάνω καταλήξεις
  • Αλλαγή στοιχείων και λοιπών πληροφοριών
  • Μεταβίβαση ονόματων χώρου σε άλλο δικαιούχο ( φυσικό ή νομικό πρόσωπο)